Show me


دانشگاه پیام نور مرکز شیراز با بیش از 25 سال سابقه آموزشی و بالغ بر 15000 دانشجو در 107 رشته تحصیلی و مقاطع تحصیلی کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری ، بزرگترین مرکز دانشگاهی در استان فارس می باشد


Show me

آنچه در این سال جدید پیش رو داریم، عبارتست از اقتصادی که به کمک مسئولان و مردم شکوفایی پیدا کند و فرهنگی که با همت مسئولان و مردم بتواند سمت و سوی حرکت بزرگ کشور ما و ملت ما را معین کند.


Show me

دانشجویانی که کاندید ای دانشجوی نمونه دانشگا ههای پیام نور استان فارس می باشند فرم تقاضا را تکمیل نمایند و پس از تایید اداره امور فرهنگی و ریاست دانشگاه مربوطه، نسبت به ارسال فرم از طرق ذیل اقدام نمایند: